User description

Phan Thị Hồng Hà thường viết về du lịch Đà Lạt là sáng lập của moccasinbendpark .org. http://www.epc-standard.org/collaborate/index.php?title=_Phan_Th_Hng_H của mình chuyên chia sẻ về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác tại Việt Nam. Đà Lạt là điểm đến du lịch lý tưởng với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp lý thú.