User description

รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท ทรัพย์สินที่จำนองได้WRITTEN BY ทนายแมน ON 20 AUGUST 2020. POSTED IN บทความ.ก่อนที่จะมาบอกเรื่องสินทรัพย์อะไรที่สามารถจำนองได้บ้าง ผู้เขียนขอเอ๋ยถึงความหมายของคำว่า “ จำนำ ” ก่อนนะคะ จำนำเป็นคำสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจำนอง เป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบเงินทองนั้นให้แก่เจ้าหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 702 วรรคแรกซึ่งผู้รับจำนำจะเป็นคนที่ได้รับชำระหนี้จากเงินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้ทั่วไปที่ไม่มีการจำนำอะไรไว้ ทั้งไม่ต้องคำนึงว่าเงินทองนั้นได้โอนไปให้บุคคลภายนอกแล้วไหม ตาม เปรียญพ.พ. มาตรา 702 วรรคสอง เนื่องจากว่าจำนำย่อมตกติดไปพร้อมกับสินทรัพย์นั้นเมื่อเข้าใจความหมายของคำว่า “ จำนอง ” แล้ว มาดูเรื่องสินทรัพย์ที่จำนำได้กันจ้ะเปรียญพ.พ. มาตรา 703 วางหลักไว้ว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นบางทีอาจจำนองได้ไม่ว่าชนิดอะไรก็ตามสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่นี้ต่อไปก็บางทีอาจจำนำได้เช่นเดียวกัน หากว่าได้ลงบัญชีไว้แล้วตามกฎหมาย เป็นเรือระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปแพสัตว์พาหนะสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายถ้าบัญญัติไว้ให้ลงบัญชี https://pastebin.fun/jgdzglxqpQ ักในมาตรานี้ เห็นได้ว่าทรัพย์สมบัติที่จำนองได้นั้น เป็นเงินจำพวกอสังหาริมทรัพย์ และก็ สังหาริมทรัพย์พิเศษ โดยเหตุนี้ ถ้าหากเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปจะนำมาจำนำมิได้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมนำมาจำนำเป็นประกันการใช้หนี้เช่น ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน ถ้าหากบุคคลภายนอกจะจำนำทรัพย์สินของตนเป็นประกันหนี้สินบุคคลอื่นจำต้องชำระได้หรือไม่ ?คำตอบเป็น ได้ โดยอาศัยหลักใน เปรียญพ.พ. มาตรา 709 แต่สิ่งจำเป็นเป็น ผู้จำนองต้องเป็น รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท เจ้าของตอนนั้น ถึงจะเอาทรัพย์สินนั้นจำนองได้ โดยการทำเป็นหนังสือแล้วก็นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ กล่าวคือกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดิน ตาม เปรียญพ.พ. มาตรา 714ได้แก่ นาย A ไปกู้ยืมนาย B จำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยให้นาย C นำที่ดินของนาย C ไปลงทะเบียนจำนำเป็นประกันการจ่ายชำระหนี้ที่สำนักงานที่ดิน มองเห็นได้ว่าเงินที่จำนองเป็นของนาย C ผู้จำนองเพื่อรับรองหนี้สินอันบุคคลอื่นต้องจ่าย จึงสามารถทำได้ มีผลบริบูรณ์บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมายข้อดีของการรับจำนองที่ดินการจำนำมีข้อดีทั้งต่อผู้จำนองและผู้รับจำนำที่ดิน ดังต่อไปนี้เป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฏหมายและก็ไม่มีอันตรายเพราะมีการลงทะเบียนเฉพาะหน้าเจ้าหน้าที่ที่ที่ทำการที่ดินค่าธรรมเนียมสำหรับการทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินไม่สูง นั่นคือเพียงแค่ 1% ของวงเงินจำนองเท่านั้นผู้จำนองจะค่อยข้างเป็นต่อจากการจำนองในครั้งนั้นเนื่องด้วยผู้รับจำนำจะไม่อาจจะยึดทรัพย์ได้เลยในทันทีแนวทางเลือกผู้รับจำนองบ้านที่ดินที่ใช่รวมทั้งไม่เป็นอันตรายเมื่อถึงขั้นตอนในการเลือกพิจารณาถึงบริษัทหรือองค์กรที่รับจำนำที่ดิน ผู้จำนองจำเป็นต้องไต่ตรองให้ถี่ถ้วยโดยนึกถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นหลัก โดยปัจจุบันนี้สามารถจำนำที่ดินได้ทั้งยังกับแบงค์แล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆซึ่งสิ่งที่จะสามารถใช้เพื่อประกอบการไตร่ตรองเป็นความน่าวางใจของหน่วยงาน ธนาคาร หรือบริษัทที่รับจำนำที่ดินปริมาณของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ระยะเวลาผ่อนหนี้รวมทั้งอัตราค่าดอกเบี้ยเมื่อคำนึงถึงสิ่งพวกนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับในการจะจำนำที่ดินโน่นเป็นการอ่านสัญญาอย่างถี่ถ้วนเพื่อศึกษาข้อแม้และไม่ให้กำเนิดจุดบกพร่องในอนาคตการจำนำ คือสัญญาที่ผู้จำนองใช้ เงินทองของตนเองเป็นประกันการใช้หนี้ของลูกหนี้ โดยนำไปจดทะเบียนยี่ห้อไว้เป็นประกัน เมื่อลูกหนี้ไม่จ่ายและชำระหนี้เจ้าหนี้ มีสิทธิบังคับเงินทองที่จำนองได้ ผู้จำนองบางครั้งก็อาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาเงินมาจำนำเจ้าหนี้(ลูกหนี้ชั้น ต้น)หรือบุคคลอื่นอื่นเอาทรัพย์สินมาจำนำเจ้าหนี้ก็ได้ (มือที่สาม) ลักษณะของสัญญาจำนอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 วรรคแรก ข้อบังคับว่า “อันว่าจำนำนั้น คือข้อตกลงซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนองเอาเงินยี่ห้อไว้แก่บุคคลอีกคน หนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเป็นการรับรอง รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท การจ่ายและชำระหนี้โดยไม่ส่งทรัพย์สิน นั้นให้แก่ผู้รับจำนำ” วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้รับจำนองถูกใจที่กำลังจะได้รับชำระหนี้จากเงินทองที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญ ไม่พักจำเป็นต้องพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในเงิน จะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว หรือหาไม่”ลักษณะของคำสัญญาจำนอง1.ผู้จำนอง คือ1.1 ตัวลูกหนี้เอง หรือ1.2 บุคคลอื่นนำสินทรัพย์มาจำนองกับเจ้าหนี้2. สัญญาจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือและก็ลงทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้จำนองจำต้องเอาเอกสารที่แสดงถึงสิทธิในเงินทอง เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ ไปลงทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เงินทองของ ผู้จำนองผูกพันหนี้ประธาน โดยผู้จำนองไม่ต้องมอบสินทรัพย์ที่จำนอง ดังนี้ผู้รับจำนองจะต้องเป็นเจ้าหนี้และก็หนี้สินจำนำที่เป็นประกันควรเป็น หนี้ที่สมบูรณ์ด้วยข้อบังคับกำหนดแบบของคำสัญญาจำนองไว้ต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ลงบัญชีต่อข้าราชการ(ตามมาตรา 714)ยิ่งกว่านั้นจะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสินทรัพย์ที่จำนำ (ตามมาตรา 704)และวงเงินที่จำนองด้วย (ตามมายี่ห้อ 708)ถ้าข้อตกลงไม่มีใจความตามที่ข้อบังคับบังคับ ข้าราชการจะไม่ขึ้นทะเบียนจำนำให้ การมอบโฉนดที่ดินหรือที่ดิน นส.3 ให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้โดยไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนจำนำ ไม่ถือเป็นการจำนำ3.สินทรัพย์ที่จำนองได้ คือตามมายี่ห้อ 703 วรรคแรก ข้อกำหนดว่า “อันอสังหาริมทรัพย์นั้นบางทีอาจจำนำได้ไม่ว่าประเภทอะไรก็ตาม” วรรคสอง ข้อบังคับว่า “สังหาริมทรัพย์อันจะกล่าวต่อแต่นี้ไปก็บางทีอาจจำนำได้ดุจกัน ถ้าว่าได้ลงทะเบียนไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ(1)เรือ มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป(2)แพ(3)สัตว์พาหนะ(4)สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะการ”อสังหาริมทรัพย์ที่จำนำได้ ดังเช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งก่อสร้าง รับจำนองขายฝาก บริการรับจำนอง ที่ดินสุขุมวิท เป็นต้น สังหาริมทรัพย์ โดยปกติจำนำไม่ได้ ได้แก่ รถยนต์,ทองคำ,นาฬิกา ฯลฯ แต่ว่าถ้าหากเป็นสังหาริมทรัพย์พิเศษตามมายี่ห้อ 703 วรรคสอง ก็เลยจะขึ้นทะเบียนจำนำได้หลักเกณฑ์ในการจำนำ1. ผู้จำนองต้องเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิในสมบัติพัสถานที่จะจำนำ2. ข้อตกลง จำนำ จำต้องทำเป็นหนังสือและนำไปลงทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ มิฉะนั้นข้อตกลงจำนองตกเป็นโมฆะไม่มี ผลผูกพันแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด สำหรับการกู้ยืมเงินนั้นมีอยู่เป็นประจำ ที่ผู้กู้ได้นำเอาโฉนดที่ดินของตนไปมอบให้แก่ผู้ให้กู้รักษาไว้เฉยๆเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเพื่อการจ่ายหนี้ โดยไม่มีกระบวนการทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปลงทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีแบบนี้ไม่ใช่การจำนำ ผู้ให้กู้หาได้มีสิทธิอะไรก็แล้วแต่ในที่ดินตามโฉนดแต่อย่างใด คงจะได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ในครองเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้าหากผู้ให้กู้ หวังที่จะให้เป็นการจำนำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ควรต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็นำไปขึ้นทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ3. จะต้องไปลงบัญชีต่อบุคลากรข้าราชการที่มีอำนาจรับจดทะเบียนจำนองตามกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก. https://orchidmosque7.mystrikingly.com/blog/written-by ี่ดินที่มีโฉนดจำต้องนำไปขึ้นทะเบียนที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร (สาขา) หรือที่ทำการที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดินนั้นจำต้องอยู่ในเขตอำนาจข. ที่ดินที่ไม่มีโฉนด เป็นต้นว่าที่ดิน น.ส. 3 จะต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจค. การจำนองเฉพาะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมที่ดินจำเป็นต้องไปลงทะเบียนจำนำที่อำเภอ